Članice Foruma ZaDobro.BIT!

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Sjedište: Zagreb, Štrigina 1a

Kontakt: telefon 01/2399 100, telefaks 01/2399 111
e-pošta: zaklada@civilnodrustvo.hr
http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Upraviteljica: Cvjetana Plavša-Matić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2003.

Svrha: Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih podrški udrugama

Izvor osnovnog prihoda: iz dijela prihoda od igara na sreću, upravljanja sredstvima iz EU fondova, te od prihoda od upravljanja osnovnom imovinom, donacija, prihoda iz međunarodnih programa i ostalih prihoda

ZAKLADA “BISKUP JOSIP LANG”

Sjedište: Palmotićeva 33, Zagreb

Kontakt: telefon 01/480 3043, telefaks 01/480 3043
e-pošta: info@zbjl.hr

www.zbjl.hr

Upravitelj: Zdravko Jelušić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2002.

Svrha: potpora starim i nemoćnim osobama

Izvor osnovnih prihoda: donacije

ZAKLADA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sjedište: Trg maršala Tita 14, Zagreb

Kontakt: telefon 01/456 4255, telefaks 01/456 4008 e-pošta: zaklada@unizg.hr

www.unizg.hr

Upravitelj: prof. dr. sc. Damir Boras

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2011.

Svrha: Zaklada je osnovana sa svrhom dodjele stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu lošijeg imovinskog stanja, odnosno bez roditeljske skrbi kao i stipendiranje studenata iz inozemstva porijeklom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskog jezika na boravak ne kraći od jednog semestra, pružanja potpore općekorisnim infrastrukturnim, razvojnim i istraživačkim sveučilišnim projektima iz svih područja i stupnjeva sveučilišnog obrazovanja, znanosti i umjetnosti, podupiranja unapređenja studentskog standarda na Sveučilištu kao i podupiranje projekata koji su u skladu s prihvaćenom strategijom i prioritetima Sveučilišta

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA BLAGA DJELA

Sjedište: Kovačka 1, Dubrovnik

Kontakt: telefon 020/321 606, telefaks 020/321 606
e-pošta: zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr

www.zaklada-blaga-djela.hr

Upravitelj: dipl. iur. Branko Bazdan

Godina upisa u zakladnu knjigu: 1997.

Svrha: skrb o starim i nemoćnim osobama i stipendiranje đaka i studenata lošijeg imovinskog stanja

Izvor osnovnog prihoda: zakupnine

ZAKLADA LJUBO STIPIŠIĆ DELMATA

Sjedište: Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, Zadar

Kontakt: telefon 023/301 102, telefaks 023/315 857

e-pošta: zaklada.delmata@gkzd.hr, ivan.pehar@icloud.com, www.delmata.org

Upravitelj: Ivan Pehar

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2012.

Svrha: Na prvom mjestu su otkrivanje, proučavanje i digitalizacija širokog skladateljevog opusa, a zatim stipendiranje studenata, izdavanje monografije i dokumentarnog filma o životu i djelu Ljube Stipišića, osnivanje kolegija klapskog pjevanja na splitskom Sveučilištu, za što nam je veliki poticaj i potvrda vrijednosti nedavno uvrštavanje klapskog pjevanja na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine

Izvor osnovnog prihoda: donacije i dobrovoljni prilozi pojedinaca i pravnih osoba

BIOTEHNIČKA ZAKLADA PREHRAMBENO- BIOTEHNOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sjedište: Pierottijeva 6, Zagreb

Kontakt: telefon 01/460 5136, telefaks 01/460 5065
e-pošta: zaklpbf@pbf.hr

www.biotehnicka-zaklada.hr

Upraviteljica: Višnja Gaurina Srček

Godina upisa u zakladnu knjigu: 1997.

Svrha: promicanje razvoja i primjene biotehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i zaštite okoliša dodjeljivanjem stipendija, potpora i nagrada najboljim studentima i mladim istraživačima

Izvor osnovnog prihoda: donacije i kamate

ZAKLADA MARIJA DE MATTIAS

Sjedište: Tuškanac 56, Zagreb

Kontakt: telefon 01/483 4299, telefaks 01/483 4281
e-pošta: zaklada-mdm@klanjateljice.hr
www.klanjateljice.hr/zaklada_mdm

Upraviteljica: Katarina Ferketin, s. M. Anita

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2007.

Svrha: trajno pomaganje siromašnima i potrebitima, pružanje potpore mladima u školovanju, pomaganje starijim i nemoćnim osobama te senzibiliziranje javnosti za socijalni i humanitarni apostolat

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Sjedište: Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

Kontakt: telefon 01/3833 426, telefaks 01/3833 441
e-pošta: zaklada.branitelja@zg.t-com.hr
www.zaklada-branitelja.hr

Upravitelj: Boris Herman

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2006.

Svrha: poboljšanje ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji

Izvor osnovnog prihoda: kamate

ZAKLADA ZA RAZVOJ OBITELJSKE MEDICINE

Sjedište: Črešnjevac 32, Zagreb

Kontakt: telefon broj 01/244 5490, mobitel 098 417 679
e-pošta: ivica.keglevic@zg.htnet.hr
www.zzrom.org

Upraviteljica: Mladenka Vrčić-Keglević

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2013.

Svrha: trajno pružanje novčane potpore za stručno i znanstveno usavršavanje liječnika obiteljske medicine, poticanje znanstvenog i stručnog rada u obiteljskoj medicini, promociju obiteljske medicine kao stručne i znanstvene discipline, te publiciranje stručne literature

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA ZLATKO I VESNA PRICA

Sjedište: Trg matice hrvatske 3, Samobor

Kontakt: telefon 01/336 0112, telefaks 01/332 5137, mobitel 091 336 0551 e-pošta: zaklada.prica@gmail.com, info@zaklada-prica.hr

Upraviteljica:

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2006. Svrha: trajno ostvarivanje unapređivanja kulturnog stvaralaštva, a posebno čuvanja, održavanja i promicanja umjetničkog stvaralaštva akademskog slikara Zlatka Price i umjetničke fotografkinje Vesne Prica, u koju svrhu Zaklada organizira likovne kolonije za usavršavanje mladih hrvatskih i mađarskih likovnih umjetnika, organizira stručne susrete i likovne kolonije u Taru u Istri te likovne izložbe, čime se ujedno ostvaruju i ciljevi Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između grada Samobora i grada Pečuha u Mađarskoj

Izvor osnovnog prihoda: Grad Samobor, Grad Pečuh i općina Tar-Vabriga

ZAKLADA DR. VIKTOR RUŽIĆ

Sjedište: Agatićeva 6, Rijeka

Kontakt: telefon 051/211 667, telefaks 051/317 220
e-pošta: info@zaklada-dr-viktor-ruzic.hr

Upravitelj:

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2002.

Svrha: pružanje stalne ili povremene materijalne potpore ljudima, a posebno djeci, kojoj je to potrebno uslijed neimaštine, bolesti, pretrpljene nesreće, zaostalosti u razvoju i sl.

Izvor osnovnog prihoda: zakupnine i donacije

ZAKLADA FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU MARULUS

Sjedište: Sinjska 2/III, Split

Kontakt: telefon 021/384 144, telefaks 021/329 288
e-pošta: dekanat@ffst.hr, ibasic@ffst.hr
www.ffst.hr

Upravitelj: Marko Trogrlić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2012. Svrha: Dodjela stalnih ili privremenih novčanih potpora studentima Fakulteta za upis na sveučilišni doktorski poslijediplomski studij Humanističke znanosti, i to onim studentima koji su zbog lošeg imovinskog stanja bez vlastitih prihoda potrebnih za školarinu na poslijediplomskoj razini studija

Izvor osnovnog prihoda: Filozofski fakultet u Splitu

ZAKLADA HGK-ŽUPANIJSKE KOMORE KOPRIVNICA ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Sjedište: Frankopanska 3, Koprivnica

Kontakt: telefon 048/674 564, telefaks 048/674 570
e-pošta: vgrotic@hgk.hr

https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-koprivnica/zaklada-zk-koprivnica-za-stipendiranje-ucenika-i-studenata

Upraviteljica: Ivana Širić, Podravka d.d. Koprivnica

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2008.

Svrha: stipendiranje i pružanje novčane pomoći učenicima i studentima s područja Koprivničko-križevačke županije koji se školuju na srednjim školama, višim i visokim učilištima i fakultetima

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA

Sjedište: Kukuljevićeva ul. 14, Varaždin

Kontakt: telefon 042/658 012, 099/ 262 33 67
telefaks 042/658 031, 042/658 041

e-pošta: zaklada.solidarnosti@varazdin.hr

https://varazdin.hr/zaklada-solidarnosti-grada-varazdina/

 Upaviteljica:  Natalija Martinčević

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2002.

Svrha: dodjela pomoći za potrebe liječenja; pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, dodjele pomoći učenicima i studentima s područja grada Varaždina koji se školuju u srednjim školama i na visokim učilištima; poticanja znanstvenog rada

Izvor osnovnog prihoda: Zagrebačka banka, Grad Varaždin, organizacija humanitarnih akcija

ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Sjedište: Riva 8, Pula

Kontakt: telefon 052/212 938, telefaks 052/351 511
e-pošta: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr
www.civilnodrustvo-istra.hr

Upraviteljica: Helga Možé

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2006.

Svrha: Zaklada potiče i promiče razvoj zajednice i aktivnog građanstva pružanjem financijskih potpora, informiranjem, savjetovanjem i razvojem međusektorske suradnje te drugim oblicima podrške organizacijama civilnog društva.

Izvor osnovnog prihoda: Istarska županije, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Europska unija

REGIONALNA ZAKLADA ZA LOKALNI RAZVOJ ZAMAH

Sjedište: Ul. Božidara Adžije 22

Kontakt: telefon 01/553 3474, telefaks 01/364 6237
e-pošta: zamah@zamah.hr
www.zamah.hr

Upravitelj: Drago Vručinić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2006.

Svrha: razvoj lokalnih zajednica kroz podršku inicijativama građana i njihovim formalnim oblicima udruživanja te aktivnostima pojedinih fizičkih i pravnih osoba. U tom smislu Zaklada podržava razvoj zapostavljenih i ruralnih krajeva Hrvatske, volonterizam članova malih zajednica i aktivnu uključenost građana u rješavanje problema njihovih zajednica

Izvor osnovnog prihoda: javna sredstva, sredstva nacionalnih i međunarodnih institucija te prilozi građana

SLAGALICA - ZAKLADA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

Sjedište: Hrvatske Republike 26, Osijek

Kontakt: telefon 031/213 255, telefaks 031/213 255
e-pošta: info@zaklada-slagalica.hr
www.zaklada-slagalica.hr

Upraviteljica: Branka Kaselj

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2007.

Svrha: unapređenje kvalitete života građana promicanjem multikulturalnosti, socijalne i ekonomske stabilnosti, razvoja socijalnog kapitala, građanskog aktivizma i demokracije te očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti grada Osijeka i šireg područja Slavonije i Baranje

Izvor osnovnog prihoda: donacije međunarodnih organizacija i građana, prihodi iz proračuna.

ZAKLADA TIM KABEL

Sjedište: Savska cesta 103, Sesvete

Kontakt: telefon 01/5555 900, telefaks 01/5555 9001
e-pošta: zaklada@tim-kabel.hr
www.zaklada-timkabel.hr

Upraviteljica: Mirjana Topčić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2012.

Svrha: poticanje i promicanje inovativnosti i znanja, potpora učenicima, studentima, poslijediplomantima i mlađim znanstvenicima, pomaganje hrvatske populacijske politike, pomaganje sportaša, sportskih organizacija, poticanje društvenokorisnog rada, humanitarnih projekata i humanitarnih organizacija, te pomaganje najpotrebitijih u hrvatskom društvu

Izvor osnovnog prihoda: donacije

ZAKLADA SANDRA STOJIĆ

Sjedište: Crkvena 6, Kutina

Kontakt: telefon 044/564 040, mobitel 098 204 555
e-pošta: zaklada.sandra.stojic@gmail.com
www.zaklada-sandra-stojic.hr

Upraviteljica: Biserka Stojić (predsjednica Zakladne uprave)

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2011.

Svrha: promicanje potrebe i važnosti palijativne skrbi u obitelji i osiguravanje sredstava za razvoj palijativne skrbi usmjerene potrebama u obitelji u Hrvatskoj

Izvor osnovnog prihoda: Grad Kutina

ZAKLADA KAJO DADIĆ

Sjedište: Osječka 16, Split

Kontakt: telefon 021/782 974, telefaks 021/782 975

e-pošta: muzinic@zaklada-dadic.hr, info@zaklada-dadic.hr
www.zaklada-dadic.hr

Upraviteljica: Rada Mužinić

Godina upisa u zakladnu knjigu: 2004.

Svrha: razvoj civilnog društva kroz materijalnu potporu organizacijama civilnog društva i potporu programa međusektorske suradnje, te pružanje pomoći učenicima i studentima

Izvor osnovnog prihoda:

BIT JE
U LJUBAVI

www.zadobrobit.hr
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Hrvatskog Foruma za DobroBIT.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Philea-e.