Internetsko doniranje

Cilj je stranice potaknuti kulturu davanja i zalaganja za opće, javno dobro u najširoj javnosti, podizanje svijesti javnosti da je ulaganje u dobrobit vrijednost koja obogaćuje svakog pojedinca koji daje.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je, želeći naglasiti potrebu za djelovanjem u korist dobrobiti pojedinca u zajednici, društva u cjelini i planeta na kojem živimo, potaknula pokretanje i razvoj internetskog portala ZaDobroBIT.hr.

Cilj je stranice potaknuti kulturu davanja i zalaganja za opće, javno dobro u najširoj javnosti, podizanje svijesti javnosti da je ulaganje u dobrobit vrijednost koja obogaćuje svakog pojedinca koji daje.ZaDobroBIT.hr je virtualno mjesto za filantropske inicijative i akcije, otvara put inovativnim načinima financiranja i davanja podrške projektima i inicijativama organizacija civilnoga društva.

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Hrvatskog Foruma za DobroBIT.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Philea-e.