Kodeks Foruma ZaDobro.BIT!

Svaka zaklada registrirana u Republici Hrvatskoj koja želi postati članicom Hrvatskoga foruma zaklada ZaDobro.BIT!, dužna je koordinatoru Foruma (Europskoj zakladi za filantropiju i društveni razvoj) nakon pristupanja Forumu službeno potvrditi da podržava Kodeks te se pridržavati načela istaknutih u Kodeksu.

Svaka zaklada članica Hrvatskoga foruma zaklada ZaDobro.BIT! slobodna je objaviti na svojoj mrežnoj stranici tekst Kodeksa te logotip Foruma, čime i javno potvrđuje svoje članstvo u Forumu i pridržavanje načela istaknutih u Kodeksu.

KODEKS HRVATSKOG FORUMA ZAKLADA "ZaDobro.BIT!"

Uvod

Hrvatski forum zaklada ZaDobro.BITI potiče i promiče dobrotvorna i solidarna nastojanja širokog spektra građana te gospodarskih i društvenih aktera usmjerena na opće dobro i društveni razvoj. U Hrvatskom forumu zaklada ZaDobro.BIT! podržavamo nove i tradicionalne oblike davanja koji odgovaraju potrebama čovjeka, koji izgrađuju naše društvo i zajednicu, koji potiču nova znanja i spoznaje te promiču kreativni izričaj. Prepoznajemo temeljne uloge i odgovornosti uključenih pojedinaca i javnosti te privatnog i neprofitnog sektora u stvaranju pravednog društva i društva jednakih mogućnosti.

Kao zajednica davatelja podrške, promičemo i afirmiramo ulogu filantropije i zakladništva u društvu. Zagovornici smo javnih politika koje će podržati opstojnost i razvoj filantropskih i zakladničkih nastojanja pojedinaca i društvenih skupina. Strateški promišljamo davanje podrški kako bi se unaprijedio razvoj našega društva, ojačale sposobnosti članica našeg Foruma i šire zajednice te kako bi se ostvarila naša zajednička misija jačanja i širenja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.

Izražavamo naše zajedničko stremljenje pristankom na pridržavanje sljedećih načela:

Načelo poštivanja prava

Izgrađujemo i održavamo povjerenje javnosti u naš rad poštivanjem najviših etičkih načela i praksi te svih pravnih odrednica.

Načelo učinkovitog upravljanja

Učinkovito upravljamo imovinom darivatelja, odgovorno provodimo programe podrški, a naše su odluke jasne i transparentne.

Načelo misije i ciljeva

Naše filantropsko i zakladničko djelovanje ima svrhu koja je vidljiva u jasno postavljenoj misiji i jasno određenim ciljevima djelovanja.

Načelo trajnog učenja

Potičemo neprekidno učenje i promišljanje uključivanjem svih članova naših odbora, zaposlenika, primatelja podrški i donatora u stalni međusobni dijalog, izobrazbu, mentorstva i različite oblike neformalnog učenja.

Načelo poštovanja

Gradimo konstruktivne veze s prijaviteljima i primateljima podrški te donatorima koje se temelje na uzajamnom poštovanj u, poštenju, povjerenju i razumijevanju.

Načelo transparentnosti i komunikacije

Njegujemo jasnu, konzistentnu i pravovremenu komunikaciju s prijaviteljima, primateljima podrški, donatorima i javnošću putem točnog i cjelovitog informiranja o svim aspektima našega rada, kroz dijalog I otvorenost prema argumentiranim kritikama i prijedlozima.

Načelo samoprocjene i pridržavanja standarda kvalitete

U cilju održavanja standarda kvalitete djelovanja, kontinuirano procjenjujemo vlastito pridržavanje ovih načela te se obvezujemo postupati sukladno njima.

Načelo suradnje

Dijelimo svoja znanja i iskustva te surađujemo sa srodnim organizacijama i drugim dionicima u cilju razvoja zakladništva i promocije filantropije.

BIT JE
U LJUBAVI

www.zadobrobit.hr
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Hrvatskog Foruma za DobroBIT.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Philea-e.