Novosti 10.02.2022.

C.O.P.E- Capabilities, Opportunities, Places and Engagement

Cilj je personalizirano odgovoriti na situacije mladih ljudi koji ne studiraju i nisu zaposleni.

Stefania Segnana

Zove se C.O.P.E i europski je projekt posvećen socijalnoj uključenosti NEET skupine- mladih ljudi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju. Službeno pokretanje inicijative, koju financira Europska komisija u okviru programa Europske unije ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE ( EaSi), održano je 8. veljače 2022. godine na telekonferenciji sa svim partnerima.

Odjel za zdravstvo i socijalnu politiku Autonomne pokrajine Trento koordinator je projekta C.O.P.E- Capabilities, Opportunities, Places and Engagement- sposobnosti, mogućnosti, mjesta i angažman: pristup za uključivanje mladih introvertiranih ljudi u društvo kroz društvenu mrežu.“

Ostali partneri na projektu su Cooperazione Trentina i Coges Don Milani De Mestre Group (Italija), Nacionalna škola za javno zdravstvo Sveučilišta NOVA u Lisabonu i SHINE 2Europe (Portugal),  Sveučilište East London (UK) i Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj ( Hrvatska).

"Opći je cilj projekta – objašnjava pokrajinska vijećnica za zdravstvo Stefania Segnana – inovacija i jačanje intervencija za rješavanje ranjivosti mladih koji ne studiraju, nezaposleni su i koji nisu dio programa strukovnog osposobljavanja. Riječ je o složenim i koordiniranim intervencijama koje se odnose na različita područja nadležnosti i namijenjene su rješavanju prepreka socijalnoj integraciji i onih koje ometaju pristup tržištu rada. Za to je potrebno personalizirano reagirati na ranjivosti koje proizlaze iz socijalne izolacije, kognitivnih, psiholoških, bihevioralnih problema ili interpersonalnih deficita."

C.O.P.E je namijenjen mladima u dobi od 15 do 29 godina, na projektu sudjeluje 7 partnera iz 4 Europske zemlje, a provodit će se od siječnja 2022. do prosinca 2023.

CILJEVI

• Izgradnja lokalne mreže kako bi se pristupilo mladima (koji se ne školuju, nezaposleni su, nisu dio programa strukovnog osposobljavanja) kroz uključivanje institucija (kao što su službe za zapošljavanje, socijalne i stambene službe, škole), organizacija za zaštitu i dobrovoljno zapošljavanje i drugih dionika (npr. poduzeća, sportski klubovi, kulturne udruge, lokalni čelnici);

• Razvijanje dvaju pilota- aktivnosti na planiranim područjima (Trentino i Lisabon) i ocjena njihovih rezultata i održivosti;

• Širenje stečenih znanja kako bi se projekt mogao provoditi na općenit način i u drugim zajednicama, koristeći alate i iskustva nastalih u sklopu projekta;

• Kreiranje smjernica za donošenje najboljih praksi na nacionalnoj i europskoj razini.

PARTNERI

KONTAKTI

Koordinator projekta | cope@provincia.tn.it

Voditelj komunikacija | Carina Dantas | carinadantas@shine2.eu

Sufinancira  EaSI

UPOZORENJE: Ovo priopćenje za javnost odražava stavove autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu ovdje sadržanih informacija.

Novosti

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Hrvatskog Foruma za DobroBIT.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Philea-e.